НОМЫН САН
НОМЫН САН

Монгол-Японы төв нь Монгол, Япон хоёр орны найрамдалт харилцааг улам гүнзгийрүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулсаар ирлээ. Энэхүү хоёр орны хамтын ажиллагааг дэмжих төвийн мэдээллийн бааз суурь нь номын сан болно. Япон орны тухай ном , материал болон эдийн засаг, бизнес, менежмент, уран зохиолын зэрэг төрлүүдээр япон, монгол,англи хэлээр хэвлэгдсэн 10000 гаруй ном товхимол, толь бичиг, сонин сэтгүүл, видео бичлэг бий. Номын санд үнэмлэх нээлгэн, интернэт болон болон ном, хэвлэлийг чөлөөтэй ашиглах боломжтой. 

Ном товхимол хайх бол энд дарна уу.
 

Ангилал