УНШИГЧИЙН КАРТ НЭЭЛГЭХ
УНШИГЧИЙН КАРТ НЭЭЛГЭХ

Номын сангийн үнэмлэх нээлгэхэд: 
☆ Дараах 2 бичиг баримт хэрэгтэй. 
1. Иргэний үнэмлэх/ Насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээ / 
2. Ажлын үнэмлэх / Сурдаг бол оюутны болон сурагчийн үнэмлэх

Жич: Ажилгүй болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч бол хорооны тодорхойлолт авч ирнэ. 
☆ Үнэмлэх нээх цаг.
   Даваа:                          14:00-18:00
   Мягмар-Баасан             10:30-18:00

1. Үнэмлэх 1 жилийн хугацаатай бөгөөд 
        Сургуулийн сурагч                        - 3000 төгрөг
        Оюутан болон насанд хүрэгчид  - 5000 төгрөг
2. Үнэмлэхээ дахин нээлгэх болон   
  сунгуулахдаа дээрх бичиг баримтын аль нэгийг 
  авч ирэх шаардлагатай болохыг анхаарна уу.