УНШИГЧИЙН КАРТ НЭЭЛГЭХ
УНШИГЧИЙН КАРТ НЭЭЛГЭХ

Номын сангийн үнэмлэх нээлгэхэд: 

☆ Дараах 2 бичиг баримт хэрэгтэй. 
1. Иргэний үнэмлэх / Төрсний гэрчилгээ /
2. Ажлын үнэмлэх / Оюутны болон сурагчийн үнэмлэх эсвэл сургуулийн тодорхойлолт /
Жич: Ажилгүй болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч бол хорооны тодорхойлолт шаардлагатай.
Хорооны тодорхойлолтыг "e-mongolia" аппликейшн доторх "Иргэний оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэлийн лавлагаа" үйлчилгээг ашиглаж файлаар илгээх боломжтой.
☆ Үнэмлэх нээх цаг.
   Даваа:                          14:00-18:00
   Мягмар-Баасан           10:30-18:00

1. Үнэмлэх 1 жилийн хугацаатай бөгөөд 
        Сургуулийн сурагч                        - 3000 төгрөг
        Оюутан болон насанд хүрэгчид  - 5000 төгрөг
2. Үнэмлэхээ сунгуулах болон сэргээхэд
       иргэний үнэмлэх /төрсний гэрчилгээ/ -ээ авч ирэх шаардлагатай.