ЗОРИЛГО

 

Алсын хараа:
Монгол улсын ирээдүйн хөгжилд хувь нэмэр оруулахуйц хүний нөөцийг бэлтгэж, Монгол,Япон хоёр улсыг холбогч гүүр болон ажиллах болно. 

Эрхэм зорилго:
Үйлчлүүлэгчдийн эрэлтэд нийцсэн үйлчилгээ бий болгон хэрэгжүүлж, Монгол,Япон хоёр улсын нийгэм эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулна.

Уриа:
Монголын ирээдүйг энд хөгжүүлье!

Үнэт зүйлс: 
Монгол дахь япон орчин 
Япон маягийн үйлчилгээ, японы талаарх мэдээллийг түгээх
Японд хуримтлуулсан мэдлэг, мэдээллийг түгээх 
Чадварлаг Монгол,Япон ажилтнуудын баг
МУИС болон бусад байгууллагуудын хамтын ажиллагаа
ЖАЙКА, Япон сан ба японы бусад байгууллагуудын хүчтэй дэмжлэг