НОМЫН САН
ЯПОНД СУРАЛЦАХ МЭДЭЭЛЛИЙН БУЛАН
2011-12-26

 
 Японы улсын болон хувийн мөн орон нутгийн 200 орчим их, дээд сургууль, коллежийн танилцуулга, материалтай чөлөөтэй үзэж танилцах боломжтой.
 
  1. Улсын сургуулийг шар өнгөөр, хувийн болон орон нутгийн сургуулийг цагаан өнгөөр ялган үсгийн дарааллын дагуу, япон англиар нэрийг нь бичсэн тул хайхад хялбар болно.
  2. Материалууд жил бүр шинэчлэгдэн ирдэг. 
  3. Хавтас тус бүрд тухайн сургуулийн танилцуулга, сургуульд элсэх өргөдөл зэрэг бий.
  4. Номын тавиурын “Японд суралцах мэдээлэл”-ийн хэсэгт их дээд сургууль, коллежийн лавлагааны ном бий бөгөөд жил бүр шинээр ирдэг.