JICA E-learning
JICA E-learning

ЖАЙКА нь бүх хүнд тэгш хүртээмжтэй нийгэм бий болгохын тулд дараах 4 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

       1. Хөгжиж буй орны эдийн засгийн хөгжил болон Японы бүс нутаг хоорондын хөгжилд хувь нэмрээ оруулах.

       2. Өөрийн байгууллагад тохирсон гадаадын хөдөлмөр эрхлэгчдийг хүлээн авахад дэмжлэг үзүүлэх.

       3. Японд олон соёлт нийгмийг бий болгох.

      4. Нутагтаа буцсан гадаад ажилтнуудад эх орондоо хөдөлмөр эрхлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх.

ЖАЙКА нь дараах онцгой нөхцөлүүдэд цогц дэмжлэг үзүүлж байна.

       1. 7 орны Япон төвүүдээр дамжуулан Японд хөдөлмөр эрхлэхэд шаардлагатай бэлтгэл ажлыг дэмжих.

       2. Японд байх хугацаанд нь ЖАЙКА-ийн 15 салбараар дамжуулан бүс нутгуудад олон соёлт хүмүүс зэрэгцэн амьдрахад нь туслах.

       3. Эх орондоо буцаж ирээд хоёр орны хөгжилд хувь нэмрээ оруулахад нь дэмжлэг үзүүлэх.

Монгол-Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төв нь Японд ажиллахаар зорьж буй хүмүүст үнэн зөв мэдээлэл цуглуулан өөрт тохирсон ажлаа олохын давуу талыг таниулахын сацуу, эх орондоо буцаж ирээд цаашдын карьераа хүртэл төлөвлөх боломжтой ЖАЙКА-аас боловсруулан гаргасан E-Learning хичээлийн материалыг төвийн вэб хуудсаар дамжуулан та бүхэнд хүргэж байна

ЗАРЛАЛ 2023-12-25
JICA E-Learning 2023-02-15