БИЗНЕСИЙН СУРГАЛТ
“МЕНЕЖМЕНТИЙН СИМУЛЯЦ” СЭДЭВТ АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ
2024-05-21

1.Зорилго:

Тус сургалтаар бизнес симуляциар нийлүүлэлтийн сүлжээ, шийдвэр гаргалтын талаар суралцана. Түүнчлэн менежментийн загварчлалыг ашиглан, бизнесийн шийдвэрийг шуурхай гаргах дадлага хийх нь үр дүнтэй арга бөгөөд бүх оролцогчдыг бизнесийн бодлого төлөвлөлтөнд оролцуулж, менежментийн практик арга барил эзэмшүүлнэ.

2.Хичээллэх хэлбэр: Танхимаар хичээллэнэ.

3.Хичээллэх өдөр, цаг:

2024.06.12-14 (Лхагва-Баасан),  09:30-13:00

4. Хамрагдах хүн: Аж ахуйн нэгжийн удирдах албан тушаалтан, менежер, бизнес эрхлэгчид

/Санхүүгийн суурь мэдлэгтэй байх!/ Хувийн хэвшил-ЖДҮ захирал, дунд шатны удирдах албан тушаалтнууд (борлуулалт, үйлдвэрлэл, хүний нөөц зэрэг)

  • Хүний тоо гүйцсэн тохиолдолд хугацаанаас өмнө бүртгэл дуусахыг анхаарна уу!

5.Сургалтын төлбөр: 210.000 төгрөг

  • Оролцогч ямар нэгэн шалтгаанаар сургалтад хамрагдах боломжгүй болсон тохиолдолд сургалтын төлбөрийг буцааж олгохгүй

6.Гэрчилгээ: 70-аас дээш хувийн ирцтэй оролцогчдод гэрчилгээ олгоно.

7.Сургалтын агуулга:

8.Бүртгэл:

  1. Бүртгэлийн хугацаа: 2024.05.17  – 2024.06.10   

   Хүний тоо гүйцсэн тохиолдолд хугацаанаас өмнө бүртгэл дуусахыг анхаарна уу!

  1. Бүртгүүлэх:

Та ЭНД ДАРЖ бүртгүүлнэ үү.