JICA E-learning
МОНГОЛ ЯПОН ТӨВИЙН 2023 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
2024-05-01

Монгол япон төвийн 2023 оны ажлын тайланг хүргэж байна доорх холбоосоор татаж авна уу.

Тайлан татаж авах