БИЧЭЭЧ БОЛОН БУСАД СУРГАЛТ
БИЧЭЭЧ БОЛОН БУСАД СУРГАЛТ

Монгол Японы төвийн номын сан, хамтын ажиллагааны тасаг нь 1-6, 8-11 саруудад бичээчийн сургалтыг тогтмол явуулахаас гадна Япон явах гэж буй хүмүүст зориулсан “Японд амьдрахад таны мэдвэл зохих шаардлагатай багц мэдээлэл” болон япон соёлын талаарх “Япон соёлын танилцуулга хичээл”-г сургууль, албан байгууллагын хүсэлтээр зохион байгуулдаг болно.

Утас: 7511-0879 /ext-1/
           80650879
https://www.facebook.com/mojclib/

japancenter.category