МЭДЭЭЛЭЛ
Монгол-Японы төвийн шинэ жилийн амралтын хуваарь
2023-12-26

📣Үйлчлүүлэгчдийн анхааралд:

Тус төв нь 12-р сарын 28-нд дотоод ажлын улмаас нийтэд үйлчлэхгүй.
Мөн 12-р сарын 29-өөс 1-р сарын 3-ыг дуустал хаалттай байхыг мэдэгдье.
2024 оны 1-р сарын 4-ний өдрөөс цагийн хуваарийн дагуу ажиллана.

📣Номын сан 12/28-1/3-г дуустал хаалттай байна. Гэрээр ном авсан хүмүүсийн хувьд дээрх хугацааны төлбөрийг тооцохгүй болно.