ЯПОН ХЭЛНИЙ СУРГАЛТ
2022 ОНЫ ЯПОН ХЭЛНИЙ НАМРЫН СУРГАЛТ
2022-08-26

2022 ОНЫ ЯПОН ХЭЛНИЙ НАМРЫН СУРГАЛТ

Сургалтад бүртгүүлэхдээ доорх утсаар холбогдож и-мэйлээр бүртгэлийн хуудас авна уу.

Бүртгэлийн цаг: Даваа-Баасан гарагт 09:30-13:00, 14:00-17:30
Утас: 7511-0879(Ext2); 80640879

“Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-1”-с бусад сургалтад хамрагдах хүсэлтэй бүх хүн заавал анги хуваарилах шалгалт өгөх шаардлагатайг анхаарна уу.

Сургалтад хамрагдах хүний тоо хязгаартай тул та амжиж бүртгүүлээрэй.

Сургалтад 14-с дээш насны хүмүүсийг бүртгэж авна.

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 
Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-1 /A1 түвшин/

🔔
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔  2022.09.26-2023.01.11 /нийт 42 удаа, 84 цаг/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fc6/1/16/1f6a9.png🚩 15:30-17:30, 18:30-20:30 /Даваа, Лхагва, Баасан гарагт/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fcc/1/16/1f5fe.png🗾 Анги дүүргэлт 24 хүн /Анги тус бүр/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fdd/1/16/1f4b3.png💳 394,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 
Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-2 /A2 түвшний эхний шат/

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔  2022.09.26-2023.01.11 /нийт 42 удаа, 84 цаг/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fc6/1/16/1f6a9.png🚩  15:30-17:30, 18:30-20:30 /Даваа, Лхагва, Баасан гарагт/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fcc/1/16/1f5fe.png🗾 Анги дүүргэлт 24 хүн /Анги тус бүр/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fdd/1/16/1f4b3.png💳 394,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 
Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-3 /A2 түвшний дунд шат/

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔  2022.09.26-2023.01.11 /нийт 42 удаа, 84 цаг/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fc6/1/16/1f6a9.png🚩  15:30-17:30, 18:30-20:30 /Даваа, Лхагва, Баасан гарагт/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fcc/1/16/1f5fe.png🗾 Анги дүүргэлт 12 хүн /Анги тус бүр/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fdd/1/16/1f4b3.png💳 394,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 
Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-4 /A2 түвшний төгсгөлийн шат-B1 түвшний эхний шат/

🔔
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔  2022.09.27-2023.01.19  /нийт 31 удаа, 62 цаг/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fc6/1/16/1f6a9.png🚩   18:30-20:30 /Мягмар, Пүрэв гарагт/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fcc/1/16/1f5fe.png🗾 Анги дүүргэлт 24 хүн
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fdd/1/16/1f4b3.png💳 293,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 
Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-5 /B1 түвшний дунд шат/

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 2022.09.27-2023.01.12 /нийт 29 удаа, 58 цаг/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fc6/1/16/1f6a9.png🚩 18:30-20:30 /Мягмар, Пүрэв гарагт/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fcc/1/16/1f5fe.png🗾 Анги дүүргэлт 12 хүн
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fdd/1/16/1f4b3.png💳 276,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 

Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-6 /B1 түвшний төгсгөлийн шат/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 2022.09.27-2023.01.12 /нийт 29 удаа, 58 цаг/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fc6/1/16/1f6a9.png🚩 🚩18:30-20:30 /Мягмар, Пүрэв гарагт/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fcc/1/16/1f5fe.png🗾 Анги дүүргэлт 12 хүн
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fdd/1/16/1f4b3.png💳 276,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 
🗾Анги хуваарилах шалгалт
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 2022 оны 09/07, 09/09, 09/14, 9/16, 9/21, 09/23  /6 удаа/

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fc6/1/16/1f6a9.png🚩 18:30-20:00 /Дээрх Лхагва, Баасан гарагуудад/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fdd/1/16/1f4b3.png💳 Үнэ төлбөргүй

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 

Бүртгэлийн цаг:
Даваа-Баасан гарагт
09:30-13:00, 14:00-17:30
Утас: 7511-0879(Ext2), 
  80640879
Япон хэлний сургалтын тасаг