Үйл явдал
СТРАТЕГИЙН МЕНЕЖМЕНТ, KPI ЧИГЛЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН СУРГАЛТУУДЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2024-04-03

Өнгөрсөн 3 сарын 11-22-ны өдрүүдэд ЖАЙКА-ийн мэргэжилтэн Шиничиро багш Монгол-Японы төвд томилогдон ажиллалаа. Энэ хугацаанд бизнесийн үндсэн сургалтын Удирдлагын ангийн “Стратегийн менежмент” сургалт, “KPI ба чадамжийн удирдлага” ахисан түвшний сургалтыг удирдан явуулснаас гадна загвар аж ахуйн нэгжийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн болон байгууллагад зориулсан сургалтыг тус тус удирдан явуулсан юм.

Энэ оны загвар аж ахуйн нэгжийг хөгжүүлэх хөтөлбөрт хамрагдаж буй “Топ донж” ХХК болон “Премиум Палас” ХХК-ийн удирдах ажилтнуудад зориулан нийт компанийн түвшний стратеги тодорхойлох, түүнийгээ алба нэгж хэлтэст буулган KPI-р хэрхэн үнэлэх талаар сургалт зааварчилгаа өглөө. Үүгээр дээрх 2 компанийн нийт сургалтын хөтөлбөр өндөрлөж байгаа юм.

Түүнчлэн МУИС болон МЯК компанид “KPI ба чадамжийн удирдлага”  чиглэлээр байгууллагад зориулсан сургалтыг удирдан явууллаа. Энэ удаагийн сургалтын онцлог нь бизнесийн байгууллага болон сургалтын байгууллагын  үйл ажиллагааны онцлогоос шалтгаалан KPI үнэлгээг ашиглах хэлбэр өөр өөр байх тул уг онцлогийг сургалт тус бүр дээр гарган ажиллалаа.