БИЗНЕСИЙН СУРГАЛТ
Монгол-Японы төвийн бизнесийн сургалтын талаарх түгээмэл асуултууд. Загвар аж ахуйн нэгжийг хөгжүүлэх хөтөлбөр гэж юу вэ?
2024-02-20