БИЗНЕСИЙН СУРГАЛТ
Монгол-Японы төвийн бизнесийн сургалтын талаарх түгээмэл асуултууд. Үндсэн сургалт гэж юу вэ?
2024-02-20