БИЗНЕСИЙН СУРГАЛТ
МОНГОЛ-ЯПОНЫ ТӨВИЙН БИЗНЕСИЙН СУРГАЛТЫН 2023-2024 ОНЫ СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ ГАРЛАА
2023-10-24

Монгол-Японы төвийн бизнесийн сургалтын 2023-2024 оны сургалтын хуваарь гарлаа.