БИЗНЕСИЙН СУРГАЛТ
“ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛ БА ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ” НЭЭЛТТЭЙ СЕМИНАРТ УРЬЖ БАЙНА.
2023-04-04

1.Семинарын агуулга:
Байгууллагын хөгжлийн гол хөдөлгөгч хүч нь хүн юм.

Төслийн зорилго бол шинэ үнэ цэнийг бий болгож, хүнийг хөгжүүлэх юм.

Уг семинараар төслийг амжилттай хэрэгжүүлэх байгууллагын соёл, төслийн удирдлагын талаарх ойлголтуудыг тайлбарлана.

2. Хугацаа:
2023.04.22 /Бямба/ 15:00-17:00

3. Хичээллэх хэлбэр:  Зөвхөн танхимаар

4. Хамрагдах хүн: Бизнес эрхлэгчид, компанийн шинэ ажилтан, оюутан зэрэг сонирхсон хүн бүрт

5. Төлбөр: 10,000₮

6. Илтгэгч: Оониши Ёшифүми
Монгол-Японы төвд ЖАЙКА-аас томилогдон ажиллаж буй Ерөнхий зөвлөх.

2017-2020: Камбож-Японы төвийн зөвлөх

2008-2015: Хонда Моторсын Бизнес төлөвлөлт, Үйлдвэрлэлийн төлөвлөлтийн хэлтсийн eрөнхий менежерийн орлогч, ахлах инженер

2002-2008: Америкийн Охайо дах Хонда R&D, IT хэлтсийн ахлах менежер

1980-2002: Хонда R&D, IT(DX) хэлтсийн менежер, төслийн ахлах, IT инженер

7. Бүртгэл:Та бүртгүүлэхдээ ЭНД дарж цахимаар бүртгүүлнэ үү.