БИЗНЕСИЙН СУРГАЛТ
ЯПОН ДАХЬ ДАДЛАГА СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ
2024-04-16

2024 оны 10 сард зохион байгуулагдах Япон дахь дадлага сургалтын бүртгэл эхэллээ. Бизнесийн үндсэн сургалтаар олж авсан онолын мэдлэгээ Япон дахь дадлага сургалтаар дамжуулан бататгахын зэрэгцээ япон компаниудаар зочлон, туршлага судлах алтан боломж.

Бүртгэлийн хугацаа: 2024.05.15-ны 17:00 цаг хүртэл

Бүртгүүлэх хүмүүс: Бизнесийн үндсэн сургалтын 1-23 дахь элсэлтийн төгсөгчид

Бүртгэлийн холбоос: https://shorturl.at/dqGOX

*Сануулга:

  • Өмнө нь Япон дахь дадлага сургалтад хамрагдаж байсан төгсөгч бүртгүүлэх боломжгүйг анхаарна уу.
  • Бүртгүүлсэн мэдээлэл дээр үндэслэн сонгон шалгаруулалт явуулах тул үнэн зөв бөглөнө үү.
  • Бүртгэлийн хугацаанд амжиж бүртгүүлнэ үү. 2024.05.15-ны 17:00 цагт бүртгэлийг зогсооно. Хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд бүртгүүлэх боломжгүй.
  • Сонгон шалгаруулалтад тэнцээгүй хүмүүст хариу мэдэгдэхгүй ба зөвхөн тэнцсэн хүмүүст хариу мэдэгдэх болно.
  • Суралцагч онгоцны болон бичиг баримт бүрдүүлэлтийн зардлыг бүрэн хариуцах ба Япон дахь зардлыг ЖАЙКА хариуцна.