МЭДЭЭЛЭЛ
11-13 НАСНЫ ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН МАРҮГОТО ЯПОН ХЭЛНИЙ СУРГАЛТ
2022-08-26

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 

11-13 насны хүүхдэд зориулсан Марүгото япон хэлний сургалт /А1 түвшин/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 2022.09.27-2022.12.22 /нийт 26 удаа, 40,5 цаг/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fc6/1/16/1f6a9.png🚩 15:30-17:30 /Мягмар, Пүрэв гарагт/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fcc/1/16/1f5fe.png🗾 Анги дүүргэлт 20 хүн
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fdd/1/16/1f4b3.png💳 198,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/