МЭДЭЭЛЭЛ
2022 ОНЫ 7 САРЫН ШАЛГАЛТЫН ХАРИУГ ОНЛАЙНААР ХАРАХ ТУХАЙ
2022-08-23

2022 ОНЫ 7 САРЫН ШАЛГАЛТЫН ХАРИУГ ОНЛАЙНААР ХАРАХ ТУХАЙ

 

2022 оны 7-р сарын шалгалтын хариуг онлайнаар харж болохоор боллоо. Та дараах холбоосоор орж, бүртгэлийн дугаар (22А-1030101-・・・・・), 8-н орон бүхий нууц код (бүртгэлийн үед оруулсан зөвхөн тоо байна)-ыг оруулан шалгалтанд тэнцсэн, тэнцээгүйг харж болно.

https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/preinput.do

Шалгалтын албан ёсны батламжийг 2022 оны 10-р сарын эхээр олгохоор төлөвлөж байна. (jlpt.mn вэвсайтаар мэдэгдэнэ)

Жич: Онлайнаар хариугаа хараад тэнцээгүй байсан ч батламж олгох үеэр заавал ирж авах ёстойг анхаарна уу.

Монголын Япон Хэлний Багш нарын холбоо

Утас: 9425-9605, 90259605