ЯПОН ХЭЛНИЙ СУРГАЛТ
ЯПОН ХЭЛНИЙ ЯМАР ЯМАР СУРГАЛТУУД ЯВАГДДАГ ВЭ? ХЭДИЙ ХУГАЦААНД ЯВАГДДАГ ВЭ?
2020-06-15

Тус төвийн япон хэлний сургалт нь хавар, зун, намар гэсэн 3 улирлаар явагддаг.

Хаврын сургалт нь 2 сараас 5 сарын дунд хүртэл явагддаг бөгөөд бүртгэл нь 1 сараас эхэлдэг.

Хаврын сургалт

Сургалтын нэр

Хугацаа

Хичээллэх цаг

1

Яриа, дүрэм хосолсон цогц

сургалт-1 /А1 түвшин/

2-5 сар

Даваа, Лхагва, Баасан

15:30-17:30

18:30-20:30

/42 удаа, 84 цаг/

2

Яриа, дүрэм хосолсон цогц

сургалт-2 /А2 түвшний эхний шат/

2-5 сар

Даваа, Лхагва, Баасан

15:30-17:30

18:30-20:30

/42 удаа, 84 цаг/

3

Яриа, дүрэм хосолсон цогц

сургалт-3 /А2 түвшний дунд шат/

2-5 сар

Даваа, Лхагва, Баасан

15:30-17:30

18:30-20:30

/42 удаа, 84 цаг/

4

Яриа, дүрэм хосолсон цогц

сургалт-4 /А2 түвшний төгсгөлийн шат, В1 түвшний эхний шат/

2-5 сар

Мягмар, Пүрэв

18:30-20:30

/31 удаа, 62 цаг/

5

Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-5 /В1 түвшний дунд шат/

2-5 сар

Мягмар, Пүрэв

18:30-20:30

/29 удаа, 58 цаг/

6

Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-6 /В1 түвшний төгсгөлийн шат/

2-5 сар

Мягмар, Пүрэв

18:30-20:30

/29 удаа, 58 цаг/

7

Япон хэлний заах аргын сургалт /В2-С1 түвшин/

2-5 сар

Мягмар

18:30-20:30

/11 удаа, 22 цаг/

 

Зуны сургалт нь наадмын өмнө буюу 5 сарын сүүлээс 7 сарын эхэн хүртэл, наадмын дараа буюу 7 сарын сүүлээс 8 сарын сүүл хүртэл 2 удаа явагддаг. Наадмын өмнөх сургалтын бүртгэл нь 4 сарын сүүлээс, наадмын дараа эхлэх сургалтын бүртгэл нь 6 сарын дундаас эхэлдэг.

Зуны сургалт

Сургалтын нэр

Хугацаа

Хичээллэх цаг

1

Анхан шатны түргэвчилсэн сургалт /А1 түвшин/

5-7 сар

7-8 сар

Даваа~Баасан

15:30-17:45

18:30-20:45

/30 удаа, 67,5 цаг/

2

N5, N4 түвшний ханзны сургалт

7-8 сар

Даваа~Баасан

/24 удаа, 55 цаг/

3

Хүүхдэд зориулсан япон хэлний анхан шатны сургалт

8 сар

Даваа, Мягмар, Пүрэв, Баасан

11:00-13:00

/16 удаа, 32 цаг/

7

Япон хэлний заах аргын сургалт /В2-С1 түвшин/

2-5 сар

Мягмар

18:30-20:30

/11 удаа, 22 цаг/

 

Намрын сургалт нь 9 сарын сүүлээс дараа оныхоо 1 сарын дунд хүртэл явагддаг. Бүртгэл нь 9 сарын эхээр эхэлдэг.

Намрын сургалт

Сургалтын нэр

Хугацаа

Хичээллэх цаг

1

Яриа, дүрэм хосолсон цогц

сургалт-1 /А1 түвшин/

9-1 сар

Даваа, Лхагва, Баасан

15:30-17:30

18:30-20:30

/42 удаа, 84 цаг/

2

Яриа, дүрэм хосолсон цогц

сургалт-2 /А2 түвшний эхний шат/

9-1 сар

Даваа, Лхагва, Баасан

15:30-17:30

18:30-20:30

/42 удаа, 84 цаг/

3

Яриа, дүрэм хосолсон цогц

сургалт-3 /А2 түвшний дунд шат/

9-1 сар

Даваа, Лхагва, Баасан

15:30-17:30

18:30-20:30

/42 удаа, 84 цаг/

4

Яриа, дүрэм хосолсон цогц

сургалт-4 /А2 түвшний төгсгөлийн шат, В1 түвшний эхний шат/

9-1 сар

Мягмар, Пүрэв

18:30-20:30

/31 удаа, 62 цаг/

5

Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-5 /В1 түвшний дунд шат/

9-1 сар

Мягмар, Пүрэв

18:30-20:30

/29 удаа, 58 цаг/

6

Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-6 /В1 түвшний төгсгөлийн шат/

9-1 сар

Мягмар, Пүрэв

18:30-20:30

/29 удаа, 58 цаг/

7

Япон хэлний заах аргын сургалт /В2-С1 түвшин/

10-1 сар

Мягмар

18:30-20:30

/11 удаа, 22 цаг/

8

Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалтад бэлтгэх сургалт /N2, N1/

10-12 сар

16:00-18:00

/12 удаа, 25 цаг/