МЭДЭЭЛЭЛ
2,500,000 ДАХЬ ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ
2020-10-21

Монгол Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төв нь давхардсан тоогоор 2,500,000 дахь үйлчлүүлэгчээ угтан авлаа. 18 жилийн турш бидэнтэй хамт байгаа үйлчлүүлэгч та бүхэндээ баярлалаа.