МЭДЭЭЛЛИЙН БУЛАН АШИГЛАХ ТУХАЙ

Монгол-Япон төв нь “Мэдээллийн булан”-даа иргэдэд нээлттэй, ашгийн бус аливаа үйл ажиллагааны тухай танилцуулга болон мэдээлэл, зар зэргийг үнэ төлбөргүй байршуулах үйлчилгээг үзүүлдэг.
Та бүхэн доор линкүүдээр орж “Мэдээллийн булан ашиглах заавар”-тай танилцах, мөн “Мэдээллийн булан ашиглах өргөдөл”-ийг татаж авч, бөглөх боломжтойгоос гадна манай төвийн хүлээн авах дээрээс цаасаар нь авч бөглөж өгсөн ч болно.

Та бүхнийг манай төвөөр байнга үйлчлүүлэхийг хүсье. 

Мэдээллийн булан ашиглах өргөдлийг эндээс татаж авна уу.  

Мэдээллийн булан ашиглах тухай эндээс татаж авна уу.